How to start your fitness journey

Processed with VSCO with a5 preset

It seems so easy; you start eating healthier, train more and you’ll instantly change into your insta idole under which pictures you always comment ‘#goals’. Nonetheless your motivation is usually completely gone within 2 weeks. You end up at the sofa buried under a mountain of unhealthy snacks. The only “training” you’re still doing is bringing your hand filled with food to your mouth. Cause; ‘that counts as a bicep curl right?’ No, not really. So how do you manage to change your lifestyle? 

img_5804-1

Concious choice

For me the change came when I was completely done with my bad health, bad condition of my body and the endless excuses I always came up with. I didn’t just want to become fitter and healthier, I was gonna make it happen! This is the most important part. Conciously make the dicision to start working for your goals and you’ll achieve them. The only one who’s holding you back are you yourself. Stop doing that and the first step is made.

Goals

Now it’s time to set some goals, I’m taking about realistic ones. You, maybe a complete gym newbie, won’t look like a fitness model after 2 months. The higher you set the bar, the harder and longer you’ll have to work for it. Realise this and get out of that 30-day squat challenge fantasy. In the end you shouldn’t be making exact goals. Go for more happiness, not less kilo’s.

Have fun

Find a way of training that you enjoy. For example, start with classes at your gym. If you have to drag your unmotivated ass to the gym day after day you won’t keep it up that long. Try something new! Do some research and try somehing of which you always thought it wouldn’t be something for you. Many let the fear of trying something new hold them back and end up at the treadmill. And damn, each time you get on that thing minutes seem to last hours and you just wish you’d stayed home.

Eat something tasty

Completely banning your favourite food isn’t gonna work, you know you’ll end up eating it anyway. Choose for example Friday to enjoy a pizza or some french fries. And make sure you truly enjoy it. Don’t indulge it like a hungry lion to feel guilty afterwards. Finding the right balance is difficult and also different for everyone. Try to eat mainly healthy and self cooked meals but don’t reject all cookies that you are offered.

Fall and get back up

I can tell you with a 100% certainty that you will still end up at the sofa with all those snacks. There will be moments that you ‘break’, feel like giving up and like you’re doing it all for nothing. Yes you’ll be making mistakes. It’s a process of falling and getting back up on your feet. Could these moments keep you from reaching your goals? Only if you let them. Stop the ‘I knew I couldn’t do this’ thoughts and get back on track. As long as you want this you can do it!

It’s up to you

Long story short; the secret to changing your life around -in any sort of way- and to reach your goals is you. No one else can do it for you so stop with the excuses and start working! You can buy some ‘miracle’ food and training schedule, hire worlds most famous celebrity trainer etc. But as long as you don’t go for it it won’t help you that much further. Don’t hate me for breaking it to you but truth is that anyone can lose weight if they really want to. Of course there are some exceptions (diseases etc). But no, you don’t have some sort of extra gene that makes you eat that entire chocolate bar. It’s a choice.

Of course there are some tips that will make it easier and I’d love to share them with you. But don’t forget; you decide if you’ll succeed!

XX

Processed with VSCO with a5 preset

Nederlands

Het lijkt zo simpel; je gaat gezonder eten, meer trainen en verandert vanzelf wel in jouw insta idool onder wiens foto’s je keer op keer ‘#goals’ plaatst. Toch is jouw motivatie vaak binnen 2 weken compleet verdwenen. En eindig je op de bank bedolven onder een stapel ongezonde snacks. Het enige trainen wat je nog doet is je hand vol eten naar je mond brengen. Want; ‘dat telt als een bicep curl toch?’ Nee niet echt. Dus hoe gooi je je levensstijl dan om? 

Bewuste keuze

Voor mij kwam de ommekeer toen ik op gegeven moment helemaal klaar was met mijn slechte gezondheid, slechte conditie en de talloze excuses die ik telkens weer verzon. Ik wilde niet alleen maar fitter en gezonder worden, ik zou het ook daadwerkelijk gaan doen. Dit is het aller belangrijkste. Maak bewust de keuze om te gaan werken voor je doelen en dan zul je ze ook bereiken. De enige die jou tegenhoud ben jij zelf. Stop daarmee en de eerste stap is gezet!

Doelen

Nu is het tijd om doelen te gaan stellen en dan wel realistische. Jij, misschien wel een complete beginneling, gaat er niet binnen 2 maanden geheel afgetraind uitzien. Hoe hoger je de lat legt, hoe harder en langer je hiervoor zult moeten werken. Realiseer dit goed en kom uit die fantasie wereld van 30-day squat challenges vandaan. Eigenlijk moet je ook helemaal geen totaal uitgewerkte doelen stellen. Ga voor meer geluk, niet minder kilo’s.

Heb plezier

Vind een manier van trainen waar je plezier in hebt. Begin bijvoorbeeld met groepslessen. Als jij jezelf elke dag vol tegenzin naar de sportschool moet slepen zul je het niet lang volhouden. Probeer ook eens wat nieuws! Verdiep je in iets waarvan je eigenlijk dacht dat het niks voor jou was. Velen laten de angst om iets nieuws te proberen zich tegen houden en eindigen dus als vanouds op de loopband. En jemig, elke keer dat je op dat rot ding gaat staan lijken de minuten nog langzamer te verlopen.

Eet wat lekkers

Je lievelings eten compleet verbannen heeft geen zin, je weet dat je het uiteindelijk toch wel weer gaat eten. Kies bijvoorbeeld de vrijdag om lekker te genieten van pizza of een patatje. En geniet dan ook echt. Schrok het niet naar binnen als een hongerige leeuw om je achteraf schuldig te voelen. De juiste balans vinden is lastig en ook anders voor iedereen. Ga als basis voor gezonde en zelfbereide maaltijden maar sla ook niet alle aangeboden koekjes af.

Vallen en opstaan

Ik kan je met 100% zekerheid zeggen dat je nog steeds op de bank zult belandden met al die snacks. Er zullen momenten zijn dat je ‘breekt’, er geen zin meer in hebt en je voelt alsof je het allemaal voor niks doet. Ja je zult fouten maken. Het is een proces van vallen en opstaan. Kunnen deze momenten er voor zorgen dat jij je doelen niet bereikt? Alleen als jij dat toestaat. Houd op met dat ‘zie je, ik kan het niet’ gedoe en pak de draad weer op. Zolang jij dit echt wil kun je het ook!

Het is aan jou!

Nog even een korte samenvatting; het geheim om je leven om te gooien – op welke manier dan ook- en je doelen te bereiken ben jij zelf. Niemand anders kan het voor je doen dus houd op met smoesjes verzinnen en begin met werken! Je kunt een ‘wonder’ trainings- en voedingsschema aanschaffen,  s’werelds meest populaire celebrity trainer in huren etc. Maar zolang jij er niet voor gaat zal het je niet veel verder helpen. Don’t hate me for saying it maar de waarheid is dat iedereen kan afvallen als hij/zij dat daadwerkelijk wilt. Er zijn natuurlijk wat uitzondering (ziektes etc). Maar nee, jij hebt geen gen dat er voor zorgt dat die hele chocolade reep in 1x opgaat. Dat is een keuze.

Natuurlijk zijn er wel tips die het makkelijker maken en die wil ik graag met je delen. Maar vergeet niet; jij bepaald of je succesvol bent!

XX

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s