Am I fake?

 

This whole thing started a while ago but you hear it more and more; ‘social media is fake’. people are pretending to be something they are not and all those perfect instagram accounts are a lie. Cause those pics weren’t taken that day and they aren’t realistic. I am very well aware of the fact that my account could be categorized as one of those if you only take a quick look. So that’s why I’m writing this blog post in which I’ll ask myself some questions and come up with an answer for; am I fake?

img_5804-1

First of all I want to say that personally I think fake is an extremely insulting word. As long as you don’t really know someone -and even then- you don’t know who that person really is. There actually are people who are always super excited and wake up looking great, people whose house is always neat and organized and those who always wear perfectly matching outfits. Don’t get me wrong, I’m the exact opposite of this, but those lucky birds are out there! Fake is a word that we often use when someone is different, does things we can’t do or don’t understand. So stop judging! Everybody is different en let’s be respectful towards one another.

In my opinion there just are different kinds of accounts. Nr1 posts pictures directly after taking them and thus mainly shows their daily life. Striving for perfection is impossible in this case and also not the goal. Nr2 doesn’t always posts pictures that were taken that day and goes for that more ‘perfect’ style.

So now you get to the point where Nr2 thinks that Nr1 doesn’t post ‘pretty’ things. And that Nr1 thinks that Nr2 is fake. Completely insane of course cause both are just doing something different and as long as they’re happy with that it should be fine. Both pages have a similar goal; motivating and inspiring others. They just do it in a different way.

Anyway, I was gonna talk about myself -cause I don’t do that often enough already-. I started to seriously worry whether I come across as fake. Scrolling through my feed I realised that if you don’t read the captions and never view my story my life comes across as quite perfect too.

Processed with VSCO with a5 preset

I digged a little deeper and looked up some old holiday pics from way before instagram even existed. Although I was less experienced back then, they were photo’s in the same style. I never found any pleasure in taking your ‘average’ happily smiling holiday pic. Not that I think that there’s anything wrong with that, but I wanted something different. Suddenly I realized something very important.

Taking pictures the way I do is something I truly enjoy, makes me happy and might even be called a passion. How can sharing your passion with others be fake? Everyone who reads that caption and sees my story knows I wasn’t at the beach that day or that I was wearing something else. And yes you’ll see my daily and usually make-up-less face and the mini dramas that happen way to often in my life. Am I to blame when people only stare at the pictures and think that I live in a world of perfection? Not really right?

My goal isn’t to come across as ‘perfect’. I just really like pretty things and find joy in making my outfit look even better in a beautiful environment with great color combinations. Those gymselfies with ‘bad’ lighting are something I like to share too but just in my story. Everyone has their own way of doing things, right?

As long as you’re happy with what you’re posting I think you’re great! And of course there are people pretending to be something they’re not online because they’re unhappy with themselves. You might call this ‘fake’. But think about it, this is usually done out of sadness. So instead of judging them and making rude comments, be kind. It’s those who are being judged and brought down every single day, who need your kindness the most.

Don’t forget to take care of yourself, but also of others!

xx

Processed with VSCO with a5 preset

Nederlands

De commotie begon al tijden geleden maar je hoort het steeds vaker; ‘social media is nep’. Mensen doen zich anders voor dan ze zijn en al die perfecte instagram pagina’s zijn gewoon ‘fake’. Want de foto’s zijn niet op die dag genomen en zijn ook niet ‘realistisch’. Ik besef me erg goed dat ook mijn account onder deze categorie valt als je er een vlugge blik op werpt. Daarom dus een blogpost waarin ik mijzelf eens goed bevraag en kom met een antwoord op de vraag; Ben ik nep?

Ten eerste wil ik toch echt even kwijt dat ik nep een ontzettend beledigend woord vind. Zolang je iemand niet daadwerkelijk goed kent -en zelfs dan- weet je niet wie die persoon nou echt is. Er betstaan toch echt mensen die super vrolijk en er prachtig uitziend wakker worden, mensen bij wie altijd alles netjes opgeruimd is of die alijd een perfect matchende outfit aanhebben. Begrijp me goed, ik ben het tegenovergestelde hiervan, maar deze geluksvogels bestaan wel degelijk! Nep is een woord dat we heel snel gebruiken als iemand anders is, dingen doet die wij niet zouden kunnen of niet begrijpen. Dus ophouden met dat oordelen! Iedereen is anders en laten we elkaar dan ook in onze waarde houden.

Naar mijn mening bestaan er gewoon verschillende soorten accounts. Nr 1 plaatst de foto direct en laat dus voornamelijk zijn dagelijks leven zien. Hierbij is streven naar perfectie zowat onmogelijk en dat is dan dus ook niet het doel. Nr 2 plaatst niet altijd foto’s die die dag zijn genomen en gaat wat meer voor die ‘perfecte’ uitstraling.

Nu krijg je dus dat Nr 2 van mening kan zijn dat Nr 1 geen ‘mooie’ dingen plaatst. En dat Nr 1 vind dat Nr 2 nep is. Totaal idioot natuurlijk want beiden doen gewoon iets anders en zolang ze daar blij mee zijn is dat toch helemaal prima. Beide pagina’s hebben hetzelfde doel; motiveren en inspireren. Alleen wordt dit dus op een andere manier gedaan.

Maargoed ik zou het over mezelf hebben -want dat doe ik niet al vaak genoeg-. Ik begon me dus toch wel ernstig af te vragen of ik nou ook als nep overkwam. Scrollend door mijn feed realiseerde ik me dat als je de captions niet leest en mijn story nooit bekijkt mijn leven ook nogal perfect overkomt.

Processed with VSCO with a5 preset

Ik ging nog wat verder en besloot oude vakantie foto’s te bekijken van lang voordat instagram überhaupt bestond. Alhoewel ik toen nog wat minder ervaren was, waren dat wel foto’s in dezelfde style. Ik heb nooit echt plezier gehad in het maken van je ‘gemiddelde’ vrolijk lachende vakantie foto. Niet dat ik vind dat daar iets mee mis is maar ik zelf wilde wat anders. En ineens realiseerde ik mij iets heel belangrijks.

Het maken van foto’s op de manier zoals ik doe is iets wat ik echt leuk vind, waar ik blij van word en zou je misschien zelfs en passie kunnen noemen. Hoe kan het delen van een passie met anderen nou nep zijn? Iedereen die de caption leest en mijn story bekijkt weet ook wel dat ik die dag niet op het strand zat of dat ik iets anders aanhad. En ja dan zie je ook mijn dagelijkse hoofd dat meestal make-up loos is en de mini drama’s die veelste vaak gebeuren in mijn leven. Is het dan mijn schuld dat sommigen alleen maar plaatjes kijken en denken dat ik in een wereld van perfectie leef? Eigenlijk niet toch.

Mijn doel is niet om over te komen als ‘perfect’. Ik houd gewoon ontzettend veel van mooie dingen en vind het dan ook gewoon leuk om mijn kleding mooi uit te laten komen in een prachtige omgeving met goede kleurencombinaties. De gymselfies met ‘slechte’ belichting deel ik ook graag maar dan gewoon in mijn story. Ieder zijn ding toch?

Zolang jij blij bent met wat je post vind ik je helemaal geweldig. En natuurlijk zijn er sommigen die zich misschien anders voor doen op het internet omdat ze ongelukkig zijn met zichzelf. Dit zou je ‘nep’ zou kunnen noemen. Maar denk eens goed na, dit wordt dan meestal gedaan uit somberheid. Dus ipv die vervelende opmerkingen, wees eens lief. Juist degenen die zo hard naar beneden gehaald worden hebben dit het meest nodig.

Vergeet niet lief te zijn voor jezelf, maar ook voor anderen!

XX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s