Will a fitness transformation make you happier?

img_9740

Once again; it’s Tuesday. For you this might just be an ordinary day but in the fitness community it’s THE day to post your transformation. Transformation Tuesday provides you with a great opportunity to show what you’ve achieved with your hard work. This usually results in loving comments but can also bring some negativity. Cause is this healthy? People usually claim to be so much happier and more confident after their transformation. But is changing your body really the solution to get rid of those insecurities and that negative self esteem? 

img_5804-1

We often forget that the most important progress isn’t physical but it’s mental. You can change your body, turn it into everything you’ve ever wanted. But this won’t change the way you feel about yourself. In the end your body isn’t the primary reason you’re insecure or unhappy. These feelings come from within. Thankfully you can work on your mindset too. Make sure that everything you do is out of self-love and because you know you deserve the best. Don’t start something out of negative feelings. Working out cause you hate your body won’t help you that much further.

Does this mean that your physical progress isn’t important? Not at all! Of course it will help if your body meets your ideals a bit more. But in the end this is not why people are so much stronger and confident after their transformation. The physical changes are proof of your hard work. You know what’s so beautiful about working on your body? You learn how to work with your body. As long as you see your body as the enemy you won’t achieve that much. As soon as you start seeing your body as your ally or maybe even your best friend you’ll start seeing some real changes!

That ‘new’ and ‘transformed’ body itself isn’t the reason why people are happier and become more confident. Working for this body, having to push yourself to your limits which only works if you believe in yourself, that is what makes your stronger as a person! Of course there will be bumps on the road. Finding out that even after the biggest bump you can still go on, that is when you start believing in yourself and all the things you can achieve.

Processed with VSCO with a5 preset

The most important thing in any kind of transformation is your mindset. Start something with positivity and see how far it will bring you! This is difficult and you might need some time. No one expects you to completely change in 1 day and suddenly fall in love with yourself. A transformation starts cause you’re not happy with the situation you’re in. Those are negative feelings. Try to slowly turn them into something positive.

Please don’t stare at other peoples transformations for hours. These only show you the before and after but not what happened in between. I’m going to write you a post on my transformation and everything that happened in between. But long story short; Between those two pics of me there’s another period. One in which I’d lost a lot of weight. I was super skinny but it didn’t make me happier. You can read about it in my post; Why being skinny didn’t make me happy. Oh and if you’re already reading anyways; the “why your scale is a fool” post will help you understand that ehm… your scale is a fool!

Be kind to yourself, always!

XX

img_9740

Nederlands

Het is weer zover; het is dinsdag. Voor jou misschien een gewone dag maar in de fitness community DE dag om jouw transformatie te plaatsen. Transformation tuesday is een mooie gelegenheid om te laten zien wat je met jouw harde werken bereikt hebt. Dit wordt dan meestal ontvangen met lovende reacties maar kan ook tot negatieve uitingen leiden. Want is dit wel gezond? Men claimt vaak zoveel gelukkiger en zelfverzekerder te zijn geworden door deze transformatie. Maar is het veranderen van jouw lichaam nou echt de oplossing om van je onzekerheden en negatief zelfbeeld af te komen?

We vergeten vaak dat de progressie die het belangrijkste is niet fysiek is maar mentaal. Je kunt je lichaam volledig veranderen, transformeren in dat droomlichaam. Maar dit zal de manier waarop jij over jezelf denk niet veranderen. Uiteindelijk is jouw lichaam niet de primaire reden waarom je ongelukkig of onzeker bent. Deze gevoelens komen van binnen uit. Gelukkig kun je net als aan je lichaam ook aan je mindset werken. Zorg dat je alles wat je doet doet uit liefde voor jezelf en omdat je weet dat je het beste verdient. Begin niet met iets wegens negatieve gevoelens. Sporten omdat je je lichaam haat gaat je niet verder helpen.

Betekend dit dat jouw lichamelijke progressie onbelangrijk is? Absoluut niet! Natuurlijk helpt het wat als jouw lichaam nu meer voldoet aan jouw ideaalbeeld. Maar uiteindelijk is dit niet waarom mensen zoveel sterker en zelfverzekerder zijn na hun transformatie. Die lichamelijke veranderingen zijn het bewijs van jouw harde werken. Weetje wat nou zo mooi is van het werken aan je lichaam? Je leert te werken MET jouw lichaam. Zolang je je lichaam als vijand ziet zul je niet veel bereiken. Zodra jouw lichaam je bondgenoot word en misschien wel je beste vriend ga je pas echt veranderingen zien!

Het ‘nieuwe’ en ‘getransformeerde’ lichaam zelf is dus niet de reden waarom mensen gelukkiger en zelfverzekerder worden. Het werken voor dit lichaam, waarbij je jezelf moet pushen om tot het uiterste te gaan en wat ook alleen maar werkt als je in jezelf gelooft, dat is wat jouw sterker maakt als persoon! Natuurlijk gaat dit met hobbels in de weg. Erachter komen dat je zelfs na de meest reusachtige hobbel nog door kunt gaan, dat is wanneer je gaat geloven in jezelf en inziet wat je allemaal wel niet kunt bereiken.

Processed with VSCO with a5 preset

Het belangrijkste in wat voor soort transformatie dan ook is je mindset. Start iets uit positiviteit en zie hoe ver het je brengt! Dit is lastig en heeft misschien wat tijd nodig. Niemand verwacht dat je in 1 dag volledig verandert en ineens spontaan verliefd wordt op jezelf. Een transformatie begint omdat je niet blij bent met de situatie waar je in zit. Negatieve gevoelens dus. Probeer die langzaam om te zetten naar iets positiefs.

Ga je alsjeblieft ook niet blind staren op de transformaties die je op het internet ziet. Deze geven alleen een voor en na beeld maar laten niet zien wat er tussentijds gebeurd is. Ik ga nog een blog voor jullie schrijven over mijn transformatie en wat er tussentijds allemaal gebeurd is. Maar in het kort: Tussen deze foto’s van mij zit ook nog een andere periode. Eentje waarin ik heel  veel was afgevallen. Ik was wel heel dun maar dit maakte mij niet gelukkiger. Je kunt hier een stukje over lezen in mn post Why being skinny didn’t make me happy Deze is alleen wel in het engels geschreven. Mocht je dit liever in het Nederlands lezen laat het dan even weten! Dan zal ik hem  vertalen. Oh en als je toch al aan het lezen bent; de “waarom je weegschaal een sukkel is” post helpt je inzien dat ehm… je weegschaal een sukkel is!

Wees lief voor jezelf, altijd!

Xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s