How gaining weight boosted my confidence

img_0054Gaining weight, it seems to be every womans worst nightmare nowadays. We’ve gotten to the point where we find it normal that our self worth is being influenced by the scale. What if I told you that the beauty and body ideals we strive for only distract us from what should be our goal; finding happines IN ourselves. What if I told you that gaining 7kgs actually made me happier and more confident than I’ve ever been? 

img_5804-1

It’s actually very easy to understand why we feel so much pressure nowadays to live up to societies ideals. On social media we are being confronted with perfect pictures of perfect looking people all the time. It’s great to have a roll model but do realize that you don’t see every aspect of their lives.

When it comes to transformations you also just see a little part; the before & the after picture. Last week I shared my 2 year transformation. Beautiful of course cause less fat but still with nice round shapes. You see this with transformations a lot. In reality losing a lot of weight often comes with losing almost all feminine shapes. If you’re a beginner and don’t have a lot of muscle mass, little will be left of you when you lose a lot of weight. Personally I find it very important to show you the entire process and not just the end result. I don’t want to contribute to someones negative self-esteem. I want to help you become more confident and happier. So here’s how my transformation really went;

At first I lost 13kgs and even the average stick had rounder and more feminine shapes than I had. What did I have? A thigh gap, abs and some other things which are called “goals”. Some people absolutely loved this by society called ‘perfection’. Others felt the need to call me anorexic and told me time after time that I looked terrible. This was quite painful for me and made it really difficult to feel confident in my body.

I could have simple accepted my new stick body. But I wasn’t gonna do that. Genetically I don’t really have a feminine figure but that didn’t mean I could’t do anything about it. I decided to start ‘bulking’ en thus gain muscle mass. This scared the hell out of me. I didn’t have a trainer, knew no one who was into fitness and had to figure it out all by myself. Since I was a beginner myself I had no idea whether I was gaining muscle or maybe just getting fat. I learned how to trust myself which is one of the most important lessons. In the end I gained about 10kgs within a period of 16 weeks.

img_5905

This is another part you don’t see that often on social media. I gained 10kgs but there’s only a 7kgs difference in those pictures. I gained a lot of muscle, but also some fat. As long as you’re not super strict and precise it’s unavoidable. But watch what you eat for a little while and be a bit stricter and that layer of fat is gone before you know it. I might be (at this point due to current bulk) 10kgs heavier, but it feels like I gained a 100kgs of confidence. Mentally and physically I’m stronger than ever.

So do I regret losing those 13kgs in the beginning? Absolutely not! Realize that everything in life is a process. Everything you do gives you new experiences to learn from. There aren’t many people who achieve their goals at the first try. You’re gonna fall and will have to get back up again. And you know what? Those moments when you fall are so incredibly important and will teach you so much. If I’d never lost those 13kgs I wouldn’t have had enough confidence in myself to consciously gain weight. So did I have to gain weight? No, not really. My fat percentage wasn’t that low and as long as you’re healthy every body is beautiful. Stick or entire tree, everyone is beautiful in their own way. The most important thing is how you feel in your body.

Anyway, what I wanted to tell you; every step you take brings you closer to your goals. And yes, also those steps which feel like failing. Your end goal should be; being happy with yourself. Happiness doesn’t have a standard body so you don’t need a thigh gap, abs or whatever. Making yourself believe that you do need those will only make you unhappy. Set some realistic goals and live your life in a way which makes YOU happy!

XX

img_0054

Nederlands

Aankomen, het lijkt tegenwoordig de grootste nachtmerrie van elke vrouw. Ons gevoel van eigenwaarde wordt beïnvloed door dat getal op de weegschaal en dit vinden we inmiddels heel normaal. Wat als ik jou vertel dat dat ideaal beeld dat wij nastreven, het ‘dun’ zijn, ons enkel afleid van wat ons eigenlijke doel zou moeten zijn; het vinden van geluk IN onszelf. Wat als ik je nou vertel dat het aankomen van 7kg mij juist veel gelukkiger en zelfverzekerder gemaakt heeft?

Eigenlijk is het heel logisch dat men tegenwoordig zoveel druk voelt om te voldoen aan dat ‘ideaalbeeld’. Op social media word je overspoeld met perfecte plaatjes van perfect uitziende mensen. Het is mooi om een rolmodel te hebben maar realiseer je dat je niet alles van hun leven ziet.

In het geval van fitness transformaties zie je ook maar een klein deel; de voor & de na foto. That’s it. Ik deelde vorige week mijn 2 jarige transformatie. Prachtig natuurlijk want minder vet maar wel nog met mooie ronde vormen. Dit zie je vaak bij transformaties. In werkelijkheid gaat afvallen vaak gepaard met het verliezen van die vrouwelijke vormen. Als jij een beginner bent en niet veel spiermassa hebt blijft er dus niet zo veel van je over als je veel afvalt. Ik vind het heel belangrijk jullie het hele process te laten zien en niet alleen het eindresultaat. Ik wil geen bijdrage leveren aan het negatieve zelfbeeld van een ander. Graag help ik jullie juist om zelfverzekerder en gelukkiger te worden. Dus hier realistisch en duidelijker beeld van mijn transformatie.

Ik viel eerst 13kg af en zelfs de gemiddelde stok had meer rondingen en vrouwelijke vormen dan ik. Wat ik dan wel had? Een thigh gap, abs en wat van die andere dingen die “goals” genoemd worden. De reacties die ik kreeg waren dan ook heel verschillend. Sommigen vonden deze door de maatschappij genoemde ‘perfectie’ helemaal geweldig. Anderen vonden het nodig opmerkingen als anorexia te maken en mij keer op keer te vertellen dat ik er niet uitzag. Dit was voor mij best pijnlijk en het was dan ook heel lastig om me daadwerkelijk prettig te voelen in mijn lichaam.

Ik had me neer kunnen leggen bij mijn nieuw verworven stokjes lichaam. Maar dat was ik niet van plan. Genetisch heb ik niet veel aanleg voor een vrouwelijk figuur maar dat betekende niet dat ik er niks aan kon doen. Ik besloot te gaan ‘bulken’ en dus spiermassa aan te komen. Doodeng vond ik dit. Ik had geen trainer, niemand in mijn omgeving die into fitness was en moest dus alles zelf uitzoeken. Aangezien ik zelf een beginneling was had ik geen idee of ik spiermassa aankwam of misschien gewoon ‘dik’ werd. Ik leerde vertrouwen te hebben in mijzelf en mijn kunnen, een hele belangrijke les. In totaal kwam ik bijna 10kg aan in een periode van 16 weken.

img_5905

Dit is weer een onderdeel dat je vaak niet ziet op social media. Ik kwam 10 kg aan, toch is er maar een 7kg verschil in de bovenste foto. Voor een groot deel kwam ik spiermassa aan, maar ook wat vet. Dit is zolang je niet super precies bent met voeding etc onvermijdelijk. Maar goed, even wat op je voeding letten en dat extra vetlaagje is er zo weer af. Ik ben misschien (inmiddels wegens huidige bulk alweer) 10 kilo’s zwaarder, maar het voelt alsof ik er 100 kilo aan zelfvertrouwen bij heb. Mentaal en fysiek ben ik sterker dan ooit.

Heb ik nou spijt van die 13kg die ik afgevallen was in het begin? Absoluut niet. Realiseer je dat alles in het leven een process is. Alles wat je doet levert je nieuwe leerervaringen op. Er zijn maar weinig mensen die in 1 keer hun doelen behalen. Dit gaat met vallen en opstaan. En weetje wat? Die momenten dat je valt zijn zo ontzettend belangrijk en leerzaam. Als ik nooit die 13kg was afgevallen had ik nooit genoeg vertrouwen in mijzelf gehad om bewust te gaan aankomen. Moest ik perse aankomen? Nee hoor, mijn vetpercentage zat helemaal niet zo laag en zo lang het nog gezond is is elk lichaam mooi! Stokje of boomstronk, ieder is mooi op zijn eigen manier. Het belangrijkste is hoe jij je in je lichaam voelt.

Anyway, wat ik jullie dus wil meegeven; elke stap die je zet brengt je dichter bij je doelen. En ja dus ook de stappen die voelen als falen. Je uiteindelijke doel zou moeten zijn; gelukkig zijn met jezelf. Geluk heeft geen standaard lichaam en je hebt dus ook niet perse een thigh gap, abs of whatever nodig. Jezelf wijsmaken dat dit wel zo is maakt je alleen maar ongelukkig. Maak realistische doelen en leef je leven op een manier waar JIJ gelukkig van wordt!

XX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s