What is your bloated belly trying to tell you?

img_4703

A bloated belly, we’ve all had one once. Many of us find it kinda embarrassing and love to put on a huge and wide top over it. It’s that easy to hide a bloated belly. But should you always be neglecting your bloating or should you be worried? That pretty, pregnant looking, belly can definitely tell you something about your health.

img_5804-1

At the moment you see fitness bloggers from all over the world showing you that even they are bloated after eating sometimes. Great that we can feel less insecure about this now of course. Yet a bloated belly can also be a sign of a malfunction of your intestinal flora. This can have very serious consequences. I for example turned out to have LGS, later on I’ll explain to you what this is. These pictures of me weren’t taken after a big meal. They were taken in the morning with an empty stomach. Day after day I woke up like this and even my mum was starting to worry if maybe I was pregnant. This seemed to be the case even more cause I also felt like throwing up all the time and had very little energy.

But what causes that huge belly that we lovingly named #foodbaby ? The bloated feeling is caused by air and gasses which are trapped in your belly. This can have different causes. The less serious causes can be;

Bad chewing; by chewing you turn your food into super small pieces which are easy to digest for your body. The larger chunks that are left when you don’t chew properly are difficult to digest for your body and can even start yeasting. Also eating foods which contain a lot of air need some proper chewing. For example; if you don’t chew good enough on your rice cake, all the little balls of air which are in it will get into your body. As a result the air releases in your stomach which causes bloating. So chew a bit more!

Also eating too much and drinking carbonated beverages (in baddass words; with bubbles) can cause bloating. Other “high risk” factors in foods are; transfat, fat and artificial sugars.

There are also some more “serious” causes for your bloated belly. Think off:

Food intolerances

What can cause your bloating too is a food intolerance. Think about a gluten, lactose or soy intolerance. If you’re really unlucky like me you’ve got all three of these. When you have an intolerance your body can’t digest this certain substance. This causes the undigested foods to rot and yeast. Not only does this cause a bloated belly, but it also causes an inflammation in the mesentery (this is what surrounds your digestive system). This can lead to the next issues:

Candida

Candida is a yeast infection that is normally suppressed by the good bacteria in your digestive system. Candida turns your food into gasses. If your digestion gets out of balance because (for example) you eat to many sugars, the candida profits from this. This upsets you digestive system and flora even more.

IBS

The Irritable Bowel Syndrome can also cause your balloon like tummy. The bowel doesn’t work the way it should and thus the process of breaking down food doesn’t go at the right speed. So yes also this leaves you all bloated.

LGS

Also known as the Leaky Gut Syndrome. Your intestinal wall absorbs nutrients  and gets them into your blood. If your intestinal wall weakens it starts to “leak”. Your intestinal wall now lets all substances get through. This means that undigested food and bad substances get into your blood. This can get you really really sick.

Processed with VSCO with a5 preset

It’s extremely important to take good care of yourself. What may seem like a slight food intolerance can have serious consequences if you do’t do anything with it. A bad digestive flora can eventually result in LGS. And trust me, you don’t want that! I’ve got candida and a quite severe version of LGS. Because so many bad things get into my blood my muscles and brain barely get any energy anymore. My entire body is too busy with attacking those bad parts in my blood which takes all energy. At this moment I’m working really hard on repairing my intestinal wall. If there’s any interest I will write some blogposts on what you can do about these different digestive issues.

Let me know,

XX Imre

img_4703

Nederlands

Een opgeblazen buik, we hebben er allemaal wel eens last van. Velen van ons vinden het een beetje gênant en trekken er graag een wijd vallende top overheen. Best simpel om dat opgeblazen buikje te verbergen. Maar kun je een opgeblazen buik altijd negeren of moet je je zorgen maken? Die mooie, zwanger uitziende, buik kan je zeker wel wat vertellen over jouw gezondheid en eventuele kwaaltjes. 

Momenteel zie je overal op internet foto’s voorbij komen van fitness bloggers die laten zien dat ook zij wel eens een opgeblazen buik hebben na het eten. Super fijn dat we ons hier nu minder onzeker over hoeven te voelen natuurlijk. Echter kan een opgeblazen buik ook het teken zijn dat er iets in jouw darmflora niet helemaal goed zit. Dit kan serieuze gevolgen hebben. In mijn geval bijvoorbeeld blijk ik LGS te hebben, hier leg ik zo meer over uit. Deze foto’s van mij zijn niet gemaakt na een grote maaltijd etc. Deze foto’s zijn gemaakt in de ochtend op een nog lege maag. Dag in dag uit werd ik dus zo wakker en zelfs mijn moeder vroeg zich af of ik niet gewoon zwanger was. Dit leek nog meer zo omdat ik ook nog eens super misselijk was en weinig energie had.

Maar wat veroorzaakt nou die mooie bolle buik die we omgedoopt hebben tot #foodbaby ? Dat opgeblazen gevoel komt doordat er veel lucht en gassen in je buik zitten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De wat onschuldigere oorzaken kunnen zijn:

Niet goed kauwen: Door te kauwen verandert jouw eten in allemaal kleine stukjes die jouw lichaam makkelijk kan verteren. De grote stukken die overblijven door niet goed te kauwen zijn moeilijk verteerbaar voor je lichaam en kunnen zelfs gaan gisten. Ook bij het eten van voedingstoffen die voor een groot gedeelte uit lucht bestaan moet je extra goed kauwen. Als jij bijvoorbeeld niet goed op je rijstwafel kauwt gaan alle kleine luchtbelletjes die hierin zitten mee jouw lichaam in. Dit resulteert in het vrijkomen van lucht in je maag wat zorgt voor die opgeblazen buik. Kauw dus eens wat meer!

Ook te veel eten naar binnen werken en koolzuurhoudende dranken (in badass straattaal; met bubbeltjes) kunnen een opgeblazen buik veroorzaken. Andere “high risk” voedingstoffen zijn; transvetten, vetten en kunstmatige suikers.

Verder zijn er ook nog wat “ernstigere” oorzaken die jouw opgeblazen buik kunnen veroorzaken. Denk aan:

Voedsel intolerantie

Wat ook een reden kan zijn voor jouw opgezwollen buik is een voedsel intolerantie. Denk aan een gluten, lactose of soja intolerantie. Als echte pechvogel heb ik deze alle drie. In het geval van een intolerantie kan jouw lichaam de voedingsstof niet goed verteren. Hierdoor gaat het onverteerde voedsel rotten en gisten. Niet alleen krijg je dan een opgeblazen buik, maar dit zorgt ook voor een ontstekingsreactie in het darmvlies. Dit kan weer leiden tot de volgende aandoeningen:

Candida

Candida is een gist die normaal gesproken door de goede bacteriën in je darmen onderdrukt wordt. Candida maakt gassen van voeding. Als jouw spijsvertering van slag raakt door bijvoorbeeld te veel suikers te eten, profiteert de candida schimmel daarvan. Hierdoor raakt jouw darmflora nog meer van slag.

PDS

Het prikkel bare darm syndroom (PDS) kan ook jouw ballon achtige buikje veroorzaken. De darm werkt niet meer zoals hij zou moeten en hierdoor verloop het afbraak process niet op de juiste snelheid. Ook dit levert dus een opgeblazen buik op.

LGS

Ook wel bekend als het Leaky Gut Syndroom. In het Nederlands betekent dit het lekkende darm syndroom. Je darmwand neem voedingsstoffen op en laat deze door, zodat ze in jouw bloed terecht komen. Als je darmwand verzwakt wordt deze dus “lek”. Je darmwand laat nu dus bijna alle stoffen door. Dit betekent dus dat er onverteerde voeding en afvalstoffen in je bloed terecht komen. Hier kun je echt heel ziek van worden.

Processed with VSCO with a5 preset

Het is heel belangrijk om goed te zorgen voor jezelf. Wat misschien een lichte voedselintolerantie is kan serieuze gevolgen hebben als jij hier niks mee doet. Een slechte darmflora kan uiteindelijk ervoor zorgen dat jij LGS krijgt. En geloof me, dat wil je echt niet! Zelf heb ik candida en een nogal zware variant van LGS. Doordat er dus zoveel rotzooi in mijn bloedbaan terecht komt krijgen mijn spieren en hersenen op dit moment bijna geen voeding meer. Mijn hele lichaam is bezig met het “aanvallen” van deze slechte deeltjes in mijn bloed en alle energie gaat daarheen. Op dit moment ben ik heel hard bezig om hier iets aan te doen. Als er interesse is zal ik nog een blogpost schrijven over wat je kunt doen aan deze aandoeningen.

Laat het me maar weten,

XX Imre

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s