Why your scale is a fool

img_5697

Maybe your scale is the biggest bully in your life. As soon as the number on that tiny screen stays the same, or even gets higher we seem to lose all our self confidence. De scale itself isn’t judging you but it feels like it. ‘ding doing, you’re fat!’ some balloons with piglets on them, a bit of confetti and your negative self esteem party is complete. Time after time you’re giving that piece of technology control over your self-image. So why are we doing that and is the scale even that almighty?

img_5804-1

The other day my co-worker told me how she’d been feeling so skinny lately and got lots of questions if she’d lost weight. Happily she stepped on the scale later that night to  come to  work all grumpy the next day feeling like she was fat. Cause no, that number on the scale hadn’t gone down, it went up. This is how much power we give the scale. We’re actually feeling quite good in our bodies but as soon as the number on the scale is higher than expected we fall in a deep well to eventually land on a mountain of junk food. Cause we’re fat anyway so we can just as well eat some more. -omnomnom piggystyle-

Even I am sometimes still guilty of the big scale scandal. Cause yes even I have days I wake up feeling good, am pretty happy with what I see in the mirror and then decide to stand on that thing. Usually I have no problems with the scale but some days are different. I hold on to water weight really easily when I eat certain products. This can get up to 4(!) kgs within a couple of days. And yes, even I have to take a deep breath when I see that number on the scale. I know it’s water but I still suddenly feel like a little fat troll. I could explain this to you using psychology but I don’t feel like it’s necessary. We all kno how the scale can manipulate your self image and it’s time to change that.

Processed with VSCO with a5 preset

Are you letting that number on the scale affect how you see yourself in the mirror?

The scale isn’t almighty!

Did you think the scale gives you a good idea of how much you actually weigh? That’s totally right! That’s what it does and that’s also the problem. The number shows you your weight in kgs, pounds etc and that’s it. Your bodyweight exists of much more elements all together. Think about your bones, fat, organs, water and muscle mass. 1kg of muscle is much smaller in size than a kg of fat. If you build a lot of muscle and lose fat you might be heavier than you used to be but still have the same size. The scale isn’t going to tell you this, it will just show you that you got heavier.

If I’d just told you I’d gained 7kgs you’d probably expect a lot of fatrolls. In reality (see pic above and beneath) my abs are more defined than they were before and same thing for the rest of my body. I’m super happy with those few kilo’s exta. -hello bigger booty- I am going to add that I worked and trained really hard for this. If you’re going to sit on your sofa and stuff yourself with cookies for 3 months you’ll probably gain 7 kgs too but not in muscle mass. So yes, that will be fatrolls.

Are you all prepared to throw you scale out of the window? Hold on for a sec! WE are the ones giving the scale its power, it doesn’t do anything itself. Realise that the scale is objective and you are subjective. Those negative feelings about your weight are something that comes from within and you can work on that. Except for on a bad day every once in a while I don’t have any problems with the scale anymore. I actually like being able to see how my body responds to certain foods and have accepted those weight fluctuations.

And even if you do gain some unwanted weight, that little bit of fat isn’t changing anything about your lovely personality! Those couple of grams most certainly won’t scare your friends away.

Be kind to yourself, always!

XX

Dont forget to read the ‘why being skinny didn’t make me happy’ post here!

8da02f0d-b304-4b11-8471-5aa96a76d122

More than 7 kgs heavier on the right!

img_5697

Nederlands

Waarom je weegschaal een sukkel is

Misschien is jouw weegschaal wel de grootste pestkop in je leven. Zodra dat getalletje op dat piepkleine schermpje gelijk blijft, of zelfs omhoog gaat, verliezen we al ons zelfvertrouwen. De weegschaal zelf veroordeelt je niet, maar zo voelt het wel. ‘ding dong, jij bent dik’ Wat ballonnen met varkentjes erop, nog wat confetti erbij en je negatieve zelfbeeld feestje is compleet. Keer op keer geef je dat stomme stuk technologie de controle over jouw eigenwaarde. Waarom doen we dat eigenlijk en is de weegschaal wel zo alwetend?

Mijn collega vertelde me hoe ze zich zo dun voelde de laatste tijd en veel vragen kreeg of ze was afgevallen. Blij stapte zij die avond op de weegschaal om de volgende dag miepend op kantoor te zitten met het gevoel dat ze dik was. Want nee, dat getal op de weegschaal was niet lager geworden, juist hoger. Dit is hoe veel macht we de weegschaal geven. We voelen ons eigenlijk best prettig maar zodra dat ding een hoger dan verwacht gewicht aangeeft, vallen we in een diepe put om uiteindelijk te landen op een berg junkfood. Want ja, we zijn immers toch al dik dus we kunnen best nog wat meer eten.-omnomnom piggystyle-

Zelfs ik maak me soms nog schuldig aan het grote weegschaal schandaal. Want ja ook ik sta wel eens vrolijk op, ben eigenlijk best blij met wat ik in de spiegel zie en ga dan op dat ding staan. Over het algemeen heb ik nul problemen met de weegschaal maar sommige dagen zijn anders. Ik houd heel snel veel vocht vast als ik bepaalde producten eet. Binnen een paar dagen kan dat oplopen tot meer dan 4(!) kilo. En ja, ik moet ook wel even slikken als ik dat dan op de weegschaal zie. Ik weet dat het vocht is, maar toch voel ik me dan ook ineens een propje. Ik zou dit allemaal kunnen onderbouwen aan de hand van psychologie maar eigenlijk is dat niet nodig. We weten allemaal hoe de weegschaal jouw zelfbeeld kan manipuleren. Het is tijd om daar verandering in aan te brengen.

Processed with VSCO with a5 preset

Laat jij dat getal op de weegschaal beïnvloeden hoe jij jezelf ziet in de spiegel?

De weegschaal is niet alwetend!

Dacht je dat de weegschaal jou een goed beeld gaf van hoeveel je eigenlijk weegt? Dat klopt helemaal! Dat doet ie ook en dat is het ‘m nou juist. Dat nummertje is jouw gewicht in kilo’s, ponden, etc and that’s it. Jouw lichaamsgewicht bestaat uit ontzettend veel elementen bij elkaar opgeteld. Denk aan je botten, vet, organen, vocht en spiermassa. 1kg spier is qua omvang veel kleiner dan een kilo vet. Als jij veel spier opbouwt en vet verliest kun je dus meer wegen dan eerst, maar toch dezelfde omvang (of zelfs kleiner) hebben. De weegschaal gaat dit jou niet vertellen, die laat alleen maar zien dat je zwaarder bent geworden.

Als ik jou verteld had dat ik 7 kilo ben aangekomen had je waarschijnlijk verwacht dat er flink wat vetrolletjes bij gekomen waren. In de realiteit (zie foto’s hierboven) zijn mijn buikspieren gedefinieerder dan eerst en dat geldt ook voor de rest van mijn lichaam. Ik ben dus ontzettend blij met die paar kilo’s extra -hallo grotere billen-. Ik ga hier wel even bijzetten dat ik hier ontzettend hard voor gewerkt en getraind heb. Als jij 3 maanden op je bank gaat liggen en jezelf volpropt met koekjes zul je ook 7 kilo aankomen maar dan niet in spiermassa. En ja, dat zijn dan dus wel vetrolletjes.

Sta jij nu al klaar om je weegschaal het raam uit te gooien? Wacht nog eventjes. Wijzelf geven de weegschaal macht, op zich zelf doet ie niks. Realiseer je dat de weegschaal objectief is en jij subjectief. Die negatieve gevoelens over jouw gewicht komen toch echt uit jezelf en daar kun je aan werken. Met uitzondering van die dagen dat ik zelf niet zo lekker in m’n vel zit heb ik inmiddels geen problemen meer met de weegschaal. Ik vind het juist prettig om te kunnen zien hoe mijn lichaam reageert op bepaalde voedingsmiddelen en heb volledig geaccepteerd dat mijn lichaamsgewicht fluctueert.

En ook als je wel ongewild wat aankomt, dat beetje vet doet niks met jouw leuke persoonlijkheid! Die paar grammetjes meer jagen je vrienden echt niet weg.

Wees lief voor je zelf, altijd!

XX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s